Inventarisatie kennis, kunde, belangstelling en inzet

Veel leden kunnen en willen vanuit hun eigen drijfveer, kennis en kunde een bijdrage leveren. Dat kan structureel zijn of incidenteel, van wekelijks helpen met oogsten tot een keer meedenken over een specifiek vraagstuk. Maar we kennen elkaars kennis, kunde en inzetbaarheid onvoldoende. Die willen we nu in kaart brengen en zo de draagkracht van onze Herenboerengemeenschap vergroten.

Invullen kost je ongeveer 10 minuten. Je antwoorden worden alleen intern binnen onze coƶperatie gebruikt.

Fout: Contact formulier niet gevonden.