Aanmelding ALV 7 april 2022

Omdat er geen blokkerende regelingen in zicht zijn, hebben we besloten dat meerpersoons certificaten met twee personen aan de ALV mogen deelnemen.


    Deelname ALV donderdag 7 april (Speeldoos Baarn)*